Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ഇന്ത്യയിൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് ആമസോൺ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഓർഗനൈസർ: വസ്തുത പരിശോധിക്കുന്നു

അസമിലും ഇന്ത്യയിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അതിന് പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ കച്ചവട സ്ഥാപനമായ ആമസോൺ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് ഓർഗനൈസറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം പറയുന്നത്.

അമേരിക്കൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനിലൂടെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ആമസോൺ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വാദം. പ്രസ്തുത സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ ഓൾ ഇന്ത്യ മിഷൻ എന്ന സംഘടനയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നും അതിന് ആമസോൺ ഫണ്ടിംഗ് നടത്തുന്നു എന്നുമാണ് ആരോപണം.

ഓർഗനൈസർ ലേഖനത്തിലെ
വസ്തുതകൾ എന്താണ്!?

  1. ഈ സംഘടനകൾക്ക് ആമസോൺ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ‘ആമസോൺ സ്‌മൈലി’ലൂടെയാണ് എന്നാണ് ഒരു വാദം.

എന്നാൽ ആമസോൺ സ്‌മൈൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
അത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അവിടങ്ങളിലെ
ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ആമസോൺ സ്‌മൈലിലൂടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവർ ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ 0.05 ശതമാനം തുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാരിറ്റി സംഘടനകൾക്ക് നൽകാം എന്നതാണ് സ്മൈലിന്റെ രീതി.

  1. അമേരിക്കൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മിഷൻ എന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് യാതൊരു തെളിവും ഓർഗനൈസർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല. അമേരിക്കൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ ആമസോൺ സ്മൈലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം ചാരിറ്റി സംഘടനകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്. പ്രസ്തുത സംഘടന അമേരിക്കയിൽ ആമസോൺ സ്മൈലിന്റെ പോളിസി പ്രകാരം ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില വിദേശികൾ അറസ്റ്റിലായതും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച്, ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ
    മത പരിവർത്തനത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന വാദത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഓർഗനൈസർ.

ഇനി, ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ ഫണ്ടിംഗ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു സാധ്യത നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ടിങ്ങിന് സാധ്യതയുള്ളത്

  1. സംഭാവന
  2. നിക്ഷേപം

ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

വിദേശ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ എഫ്.സി.ആർ.എ (ഫോറിൻ കോണ്‍ട്രിബ്യുഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റ്) എന്ന നിയമം നിലവിലുണ്ട്.

പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതും അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിയമം പറയുന്നുണ്ട്.

  1. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എൻ.ജി.ഒകൾ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.
  2. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരിക്കണം പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്.
  3. പ്രസ്തുത നിയമ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. മാത്രമല്ല, ഒരു എൻ.ജി.ഒക്ക് ലഭിച്ച തുക മറ്റൊരു എൻ.ജി.ഒക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥികൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ – സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജഡ്ജിമാർ, ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരോ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾക്കോ തുക നൽകാൻ നിയമപ്രകാരം സാധ്യമല്ല.

എഫ്.സി.ആർ.എ പ്രകാരം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന പണം, ഗവണ്‍മെന്റ് നിർദേശപ്രകാരമുള്ള ബാങ്കിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് നിർണിത ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ ആകത്തുക. ഓഡിറ്റിങ് സമയങ്ങളിൽ കണക്കുകളിൽ കൃത്യത ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതാത് എൻ.ജി.ഒകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാനും സാധിക്കും.

Leave a comment

Get notified on latest updates.

You can unsubscribe anytime.

Factsheets © 2024. All Rights Reserved.

2020 നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നടന്ന കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ കർഷകരുടെയും പട്ടിക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സമരക്കാർ പുറത്തുവിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോഗ് ആഴ്ചതോറും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ബ്ലോഗിൽ പങ്കുവെച്ച കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, 537 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2021 ജൂലൈ 22ന് ദൽഹി ജന്തർമന്ദറിൽ ഇരുനൂറ് പേർ സമരം ആരംഭിച്ചതോടെ, ജനദ്രോഹ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കർഷക പ്രക്ഷോഭം പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 ന് ബുധനാഴ്ച്ച ലഭിച്ച പൊലീസ് അനുമതിയോടെ ഇരുനൂറ് പേരടങ്ങുന്ന കര്‍ഷകരുടെ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ സമരം തുടരുന്നത്. യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, ശിവകുമാര്‍ കക്കാജി, ഹനന്‍മല്ലേ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കര്‍ഷക നേതാക്കളെല്ലാം ജന്തര്‍ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് എത്തി ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ദിവസവും 200 കർഷകരാണ് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നുണ്ട്.  വിജയം വരെ തുടരുന്ന പോരാട്ടമാണിതെന്ന് കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

ജനദ്രോഹകരമായ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന കര്‍ഷകസമരം ദല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയിട്ട് എട്ട് മാസത്തോളമായി. എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ എത്ര കർഷകർ മരിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാണ്  കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത്. കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടി ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. 'പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ നടന്ന കർഷക മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള' റിപ്പോർട്ട്‌ ചില എം.പിമാർ ജൂലൈ ഇരുപതിന് മന്ത്രി തോമറിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. 'പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർഷകർ മരിച്ചതായി ഒരു രേഖയുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നിർദ്ദേശമില്ല- ഇതായിരുന്നു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കൈയിൽ കണക്കുകളില്ലെങ്കിലും, എത്ര പേർക്ക് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഓരോ കർഷകന്നും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്നായി അറിയാം. 537 കർഷകരാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചതെന്നാണ് എസ്.കെ.എം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

'കടുത്ത തണുപ്പ്, ചൂട്, മഴ, മറ്റ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ടാണ് പാവം കർഷകർ മരിച്ചത്. എന്നാൽ, അതിന്റെ കണക്ക് പോലുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടങ്കിൽ എത്ര മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്'! കർഷകർ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ്‌.കെ.എം പങ്കുവെച്ചത്.2020 നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നടന്ന കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ കർഷകരുടെയും പട്ടിക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവർ പുറത്തുവിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോഗ് ആഴ്ചതോറും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. മരിച്ച കർഷകരുടെ ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങികൊണ്ടാണ് ബ്ലോഗ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്.കർഷകരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമാനമായ അനുസ്മരണ പേജും ട്രോളി ടൈംസ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ശ്രീ മുക്തർ സാഹിബ് ജില്ലയിലെ ഭട്ടി വാല ഗ്രാമത്തിലെ കുൽവന്ത് സിംഗ്, അതിർത്തിയിൽ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്റെ മൂത്ത മകൻ ബോഹർ സിങ്ങിന്റെ വിയോഗത്തെ കുറിച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്; 'സർക്കാരിന് എല്ലാം അറിയാം. അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാ രേഖകളുമുണ്ടെങ്കിലും അവർ അത് പുറത്ത് വിടില്ല. കാരണം, കർഷകരുടെ ത്യാഗവും അവരുടെ ന്യായമായ പ്രതിഷേധവും അംഗീകരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലങ്കിൽ തയ്യാറാകുകയില്ല. ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മരിക്കുകയോ, ഒരു വി.ഐ.പിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രസവം നടക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അതേ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. പക്ഷേ, കർഷകരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഹൃദയമില്ലാത്ത സർക്കാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല'.

ഇതേ ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു കർഷകനായ ബർകണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുർമിത് സിംഗിനും പറയാനുള്ളത് സമാന അനുഭവങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക മകൻ യാദ്വീന്ദർ സിംഗ് ജനുവരി 26ന് തിക്രി അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്ന സമയത്താണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. പാർലമെന്റിൽ തോമറിന്റെ മറുപടിയിൽ പ്രകോപിതനായ ഗുർമിത് പറഞ്ഞത്,

'ഇത്തരമൊരു സർക്കാരിനെ പ്രതി ലജ്ജിക്കുന്നു' എന്നാണ്. എത്ര കർഷകർ മരിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം, പക്ഷേ, അവർ ഞങ്ങളെ മാനസികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ വാർധക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏക പിന്തുണയാകേണ്ട എന്റെ മകനെയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതോടെ ഞാൻ ആകെ തകർന്നുപോയി. എന്റെ മകന്റെ ത്യാഗത്തിനുള്ള പരിഹാരം മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കുക എന്നതാണ്. കൃഷിക്കാർക്കുവേണ്ടിയാണ് എന്റെ മകൻ രക്തസാക്ഷിയായത്'.

ക്രൻതികരി കിസാൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായ ഡോ. ദർശൻ പാൽ ദി വയറിനോട്‌ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. 'എത്ര കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് മോഡി സർക്കാറിന് അറിയില്ലങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കണക്കെടുക്കാൻ കഴിയും. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിന് ചില ഏജൻസികളെ നിയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ, അവർക്ക് വേണ്ടത് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുയാണ്. ഓക്സിജന്റെ അഭാവം മൂലം മരണമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം"! അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇതുവരെ എത്ര കർഷകർ മരിച്ചുവെന്ന് പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള സർക്കാരാണെന്ന് മറ്റൊരു മുതിർന്ന എസ്‌.കെ.എം നേതാവ് ജഗ്ജിത് സിംഗ് ദല്ലേവാൾ ചോദിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ രിച്ച എല്ലാ കർഷകരുടെയും  രേഖ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്തുവിടും. അടിസ്ഥാനപരമായി, സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. മറിച്ച് അംബാനി, അദാനി തുടങ്ങിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"മോദി സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ മോശമാണ്. പാർലമെന്റിൽ അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിലൂടെ, കൃഷിക്കാരോടുള്ള തന്റെ സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത മനോഭാവം തോമർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്”-  അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.