Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

വിവരാവകാശ നിയമം അട്ടിമറിക്കുകയാണോ?

വിവരാവകാശ നിയമം, സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ സുഗമമായിരിക്കണം. നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വിവരാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് പാർലമെന്റ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥിരസ്ഥിതി നിലപാട്. അതിനാൽ, വിവരാവകാശ നിയമം സെക്ഷൻ 8(1) ലെ 10 ഇളവുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളിലേക്കും പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, സെക്ഷൻ 8 (1) (j) – പ്രകാരമുള്ള ഇളവ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ശതമാനം വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടുകയാണ്. വിവരാവകാശ നിയമം സെക്ഷൻ 8 (1)(j) പ്രകാരം, ‘ഏതെങ്കിലും പൊതു പ്രവർത്തനവുമായോ പൊതു താൽപ്പര്യവുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തതും, വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അനാവശ്യമായി കടന്നുകയറാൻ കരണമാകുന്നതുമായ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല’.

എന്നിരുന്നാലും, ‘വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വിശാലമായ പൊതുതാൽപ്പര്യം നിലവിലുണ്ടെന്ന്’ കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വ്യക്തമായും, ഈ ക്ലോസ് ഏതെങ്കിലും സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

ഈ ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ, വിവരങ്ങൾ പൊതു പ്രവർത്തനവുമായോ താൽപ്പര്യവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും, സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ജഡ്ജിയോ വ്യക്തമാക്കണം. സംരക്ഷിത താൽപ്പര്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, അത്തരം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പൊതു താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വ്യവസ്‌ഥക്ക് കീഴിൽ ഇളവ് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, അതേ വിവരങ്ങൾ പാർലമെന്റിന് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. അതായത് പാർലമെന്റിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവരമാണെങ്കിൽ, അത് രാജ്യത്തെ പൗരൻമാർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല.1994-ൽ ‘ആർ രാജഗോപാൽ വേഴ്സസ് തമിഴ്‌നാട്’ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി: “ ഒരു കാര്യം പൊതു രേഖയായി മാറിയാൽ, സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം നിലനിൽക്കില്ല. .” എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.

സുപ്രീം കോടതി മറ്റൊരു ഇളവുകൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്,. ‘[ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(2)] ൽ പറയുന്ന “…മര്യാദയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി”, ലൈംഗികാതിക്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പത്ര/മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിന് വിധേയമാക്കരുത്’. ഇത് പ്രകാരം മര്യാദയും ധാർമ്മികതയും ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതൊരു വിവരവും പാർലമെന്റിനോ പൗരന്മാർക്കോ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതില്ല.

ഇളവ് ബാധകമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വലിയ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ.

എന്നാൽ മിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥരും, വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരും ജഡ്ജിമാരും ഈ നിയമത്തെ വായിക്കുന്നത്, പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന്റെ വിഷയമല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 8(1)(j) പ്രകാരം വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയിലാണ്. ഇവിടെ സൗകര്യപൂര്വ്വം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുത, ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം, വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾക്ക് പൊതു താൽപ്പര്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, മാത്രമല്ല വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇളവ് ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ ഇളവ് പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പാർലമെന്റിനും നിഷേധിക്കപ്പെടും.

ഇത്തരത്തിൽ നിയമത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരസിക്കപ്പെടുന്ന വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

1 . ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓഫീസർമാരുടെ കെട്ടികിടക്കുന്ന വാർഷിക പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം.

2 . എം എൽ എ ഫണ്ടിന്റെ ചെലവുകളുടെയും, PM-CARES ഫണ്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ.

3 . വ്യാജ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ജീവനക്കാർ; ജോലി നിയമങ്ങളിലെ കടുത്ത ഏകപക്ഷീയത, അഴിമതി, നിയമലംഘനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.

4 . ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട അഴിമതി കേസുകളിലെ അവഗണനയും നിഷ്ക്രിയത്വവും.

5 . മീറ്റിംഗുകളുടെ കുറിപ്പുകളും ഫയൽ നോട്ടുകളും.

Leave a comment

Get notified on latest updates.

You can unsubscribe anytime.

Factsheets © 2022. All Rights Reserved.

2020 നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നടന്ന കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ കർഷകരുടെയും പട്ടിക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സമരക്കാർ പുറത്തുവിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോഗ് ആഴ്ചതോറും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ബ്ലോഗിൽ പങ്കുവെച്ച കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, 537 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2021 ജൂലൈ 22ന് ദൽഹി ജന്തർമന്ദറിൽ ഇരുനൂറ് പേർ സമരം ആരംഭിച്ചതോടെ, ജനദ്രോഹ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കർഷക പ്രക്ഷോഭം പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 ന് ബുധനാഴ്ച്ച ലഭിച്ച പൊലീസ് അനുമതിയോടെ ഇരുനൂറ് പേരടങ്ങുന്ന കര്‍ഷകരുടെ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ സമരം തുടരുന്നത്. യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, ശിവകുമാര്‍ കക്കാജി, ഹനന്‍മല്ലേ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കര്‍ഷക നേതാക്കളെല്ലാം ജന്തര്‍ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് എത്തി ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ദിവസവും 200 കർഷകരാണ് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നുണ്ട്.  വിജയം വരെ തുടരുന്ന പോരാട്ടമാണിതെന്ന് കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

ജനദ്രോഹകരമായ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന കര്‍ഷകസമരം ദല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയിട്ട് എട്ട് മാസത്തോളമായി. എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ എത്ര കർഷകർ മരിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാണ്  കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത്. കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടി ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. 'പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ നടന്ന കർഷക മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള' റിപ്പോർട്ട്‌ ചില എം.പിമാർ ജൂലൈ ഇരുപതിന് മന്ത്രി തോമറിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. 'പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർഷകർ മരിച്ചതായി ഒരു രേഖയുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നിർദ്ദേശമില്ല- ഇതായിരുന്നു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കൈയിൽ കണക്കുകളില്ലെങ്കിലും, എത്ര പേർക്ക് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഓരോ കർഷകന്നും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്നായി അറിയാം. 537 കർഷകരാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചതെന്നാണ് എസ്.കെ.എം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

'കടുത്ത തണുപ്പ്, ചൂട്, മഴ, മറ്റ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ടാണ് പാവം കർഷകർ മരിച്ചത്. എന്നാൽ, അതിന്റെ കണക്ക് പോലുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടങ്കിൽ എത്ര മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്'! കർഷകർ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ്‌.കെ.എം പങ്കുവെച്ചത്.2020 നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നടന്ന കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ കർഷകരുടെയും പട്ടിക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവർ പുറത്തുവിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോഗ് ആഴ്ചതോറും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. മരിച്ച കർഷകരുടെ ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങികൊണ്ടാണ് ബ്ലോഗ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്.കർഷകരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമാനമായ അനുസ്മരണ പേജും ട്രോളി ടൈംസ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ശ്രീ മുക്തർ സാഹിബ് ജില്ലയിലെ ഭട്ടി വാല ഗ്രാമത്തിലെ കുൽവന്ത് സിംഗ്, അതിർത്തിയിൽ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്റെ മൂത്ത മകൻ ബോഹർ സിങ്ങിന്റെ വിയോഗത്തെ കുറിച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്; 'സർക്കാരിന് എല്ലാം അറിയാം. അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാ രേഖകളുമുണ്ടെങ്കിലും അവർ അത് പുറത്ത് വിടില്ല. കാരണം, കർഷകരുടെ ത്യാഗവും അവരുടെ ന്യായമായ പ്രതിഷേധവും അംഗീകരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലങ്കിൽ തയ്യാറാകുകയില്ല. ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മരിക്കുകയോ, ഒരു വി.ഐ.പിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രസവം നടക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അതേ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. പക്ഷേ, കർഷകരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഹൃദയമില്ലാത്ത സർക്കാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല'.

ഇതേ ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു കർഷകനായ ബർകണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുർമിത് സിംഗിനും പറയാനുള്ളത് സമാന അനുഭവങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക മകൻ യാദ്വീന്ദർ സിംഗ് ജനുവരി 26ന് തിക്രി അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്ന സമയത്താണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. പാർലമെന്റിൽ തോമറിന്റെ മറുപടിയിൽ പ്രകോപിതനായ ഗുർമിത് പറഞ്ഞത്,

'ഇത്തരമൊരു സർക്കാരിനെ പ്രതി ലജ്ജിക്കുന്നു' എന്നാണ്. എത്ര കർഷകർ മരിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം, പക്ഷേ, അവർ ഞങ്ങളെ മാനസികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ വാർധക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏക പിന്തുണയാകേണ്ട എന്റെ മകനെയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതോടെ ഞാൻ ആകെ തകർന്നുപോയി. എന്റെ മകന്റെ ത്യാഗത്തിനുള്ള പരിഹാരം മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കുക എന്നതാണ്. കൃഷിക്കാർക്കുവേണ്ടിയാണ് എന്റെ മകൻ രക്തസാക്ഷിയായത്'.

ക്രൻതികരി കിസാൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായ ഡോ. ദർശൻ പാൽ ദി വയറിനോട്‌ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. 'എത്ര കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് മോഡി സർക്കാറിന് അറിയില്ലങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കണക്കെടുക്കാൻ കഴിയും. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിന് ചില ഏജൻസികളെ നിയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ, അവർക്ക് വേണ്ടത് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുയാണ്. ഓക്സിജന്റെ അഭാവം മൂലം മരണമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം"! അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇതുവരെ എത്ര കർഷകർ മരിച്ചുവെന്ന് പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള സർക്കാരാണെന്ന് മറ്റൊരു മുതിർന്ന എസ്‌.കെ.എം നേതാവ് ജഗ്ജിത് സിംഗ് ദല്ലേവാൾ ചോദിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ രിച്ച എല്ലാ കർഷകരുടെയും  രേഖ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്തുവിടും. അടിസ്ഥാനപരമായി, സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. മറിച്ച് അംബാനി, അദാനി തുടങ്ങിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"മോദി സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ മോശമാണ്. പാർലമെന്റിൽ അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിലൂടെ, കൃഷിക്കാരോടുള്ള തന്റെ സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത മനോഭാവം തോമർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്”-  അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.